Kontakt Centrala

Kontakt:

Biuro i sprzedaż preparatów:
ul. Swojczycka 21-41 Wrocław
Godziny otwarcia: pn-pt od 7.30 do 15.30

tel.: +48 (71) 348 46 98
fax.: +48 (71) 348 46 99
dyżur telefoniczny (15:30 - 20:00): +48 508 294 263

e-mail: coverax@coverax.pl

Dane rejestrowe firmy:

COVERAX Sp. z o.o.
51-501 Wrocław, ul. Swojczycka 21-41
NIP: 899-00-11-833, REGON: 930088414

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000190459
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN Kapitał wpłacony: 50.000 PLN

Napisz do nas!