Kontakt Centrala

Kontakt:

Biuro i sprzedaż preparatów:
ul. Swojczycka 21-41 Wrocław
Godziny otwarcia: pn-pt od 7.30 do 15.30
 

streettel. + nr48 71 XXX XX XX  pokaż

dyżur telefoniczny (15:30 - 20:00): streettel. + nr48 508 XXX XXX  pokaż

e-mail: coverax@coverax.pl

 

Dane rejestrowe firmy:

COVERAX Sp. z o.o.
51-501 Wrocław, ul. Swojczycka 21-41
NIP: 899-00-11-833, REGON: 930088414

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000190459
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN Kapitał wpłacony: 50.000 PLN

Napisz do nas!