Chemia elewacyjna Oczyszczanie

Reinfix

Op. zł/1kg (netto) cena opakowania (netto) cena opakowania (brutto)
1 kg 33,00 zł 33,00 zł 40,59 zł
5 kg 30,60 zł 153,00 zł 188,19 zł
10 kg 29,00 zł 290,00 zł 356,70 zł

Opakowania: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Silny i skuteczny preparat zawierający kwas mineralny (HCL) i substancje powierzchniowo czynne, do usuwania zaplamień cementowych i wapiennych z podłoży mineralnych odpornych na kwasy.

Opis produktu:

REINFIX jest preparatem czyszczącym zawierającym kwasy mineralne o starannie dobranej kombinacji odpowiednich inhibitorów i zwilżaczy.

Obszary zastosowań:

REINFIX usuwa niezawodnie zaplamienia cementowe i wapienne oraz farby wapienne ze wszystkich podłoży mineralnych nie wrażliwych na kwasy, jak cegła oraz kamienie naturalne i sztuczne.

REINFIX jest przydatny do czyszczenia szalunków, betoniarek i narzędzi murarskich. Przydatność preparatu sprawdzić przez wykonanie próby.

Sposób użycia:

Zaprawa musi być związana zgodnie z danymi producenta. Należy osłonić przyległe elementy wrażliwe na działanie kwasów.

Przed rozpoczęciem pracy osłonić przyległe elementy wrażliwe na działanie kwasów. Najpierw gruntownie zmoczyć podłoże wodą, potem nałożyć na nie REINFIX nylonowym pędzlem lub szczotką. Nie dopuszczać do zasychania środka na podłożu (zraszać wodą). Po upływie 10-15 minut płukać wodą pod ciśnieniem do zaniku pienienia; gorąca woda intensyfikuje działanie środka.

Pracować małymi odcinkami z dołu do góry, dbając o zachowanie mokrej powierzchni poniżej. Na koniec spłukać podłoże z góry na dół.
Świeżo zdjęte szalunki czyścić koncentratem lub preparatem w rozcieńczeniu do 1:5, pozostawić na krótko i zmyć wodą pod ciśnieniem.
Preparatu lub jego resztek nie wylewać do gruntu, wód ani do kanalizacji deszczowej. Przestrzegać lokalnych reguł dot. ścieków!