Kleje do billboardów Dodatek Uni Antifrost

Uni Antifrost

Op. zł/1l (netto) cena opakowania (netto) cena opakowania (brutto)
1 l 21,00 zł 21,00 zł 25,83 zł
5 l 18,80 zł 94,00 zł 115,62 zł
10 l 18,80 zł 188,00 zł 231,24 zł

Opakowania: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20kg

UNI ANTIFROST jest środkiem przeciwko zamarzaniu przeznaczony do wodnych klejów plakatowych i płukania papieru na bazie związków alkoholi polihydroksylowych.

DANE TECHNICZNE

Kolor bezbarwny, klarowny
Forma płynna
Zapach bezwonny
Lepkość 400 – 600 mPa s
Gęstość 1,110 – 1,115 g/cm3
Lepkość 19 – 20 mPa s

ZASTOSOWANIE

Aby uniknąć zamarzania kleju plakatowego oraz aby móc nalepiać plakaty również przy temperaturach ujemnych. W zależności od temperatury zewnętrznej otoczenia należy dodać odpowiednią ilość środka UNI

ANTIFROST. Można również dodawać ANTIFROST do wody rozmiękczającej klej.

DODAWANIE ŚRODKA STOSOWAĆ wg PONIŻSZEJ TABELI

TEMPERATURA ILOŚĆ ŚRODKA na 10 L KLEJU

0 C do – 5 C 0,5 L
-5 C do – 10 C 1,0 L
-10 C do – 15 C 1,5 L
-15 C do - 20 C 2,0 L
poniżej - 20 C 3,0 L

WSKAZÓWKI

Należy unikać przekraczania wyżej podanych danych oraz nie stosować środka przy temperaturze powyżej 0 C ze względu na opóźniony proces osuszania i dużą utratę zdolności klejącej.

OBSŁUGA

Przy stosowaniu środka UNI ANTIFROST zaleca się stosowanie rękawic ochronnych oraz noszenie okularów ochronnych. UNI ANTIFROST wg podanych danych nie jest niebezpieczny w przygotowaniu w myśl załącznika nr 1.1 rozporządzenia dotyczącego materiałów niebezpiecznych „E.G. – Leitfadens zur Einstufung und Kennzeichnung”. Środek nie posiada żadnych składników podlegających w/w przepisom. Dalsze dane i wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi określone są w dzienniku dotyczącym materiałów niebezpiecznych.

SKŁADOWANIE

Trwałość UNI ANTIFROST w szczelnie zamkniętych pojemnikach i temperaturze składowania 10 C do 30 C wynosi 2 lat.
Należy unikać dużego ogrzania.