Chemia elewacyjna Oczyszczanie

Rasant

Preparat do usuwania farb dyspersyjnych i żywic syntetycznych.

Opis produktu:

RASANT jest biodegradalnym środkiem do usuwania farb emulsyjnych i dyspersyjnych i sztucznych żywic z podłoży odpornych na rozpuszczalniki. Usuwa także plamy oleju, smaru, wosku i smoły. Nie zawiera węglowodorów chlorowanych ani fluorochlorowanych.

Obszary zastosowań:

RASANT można stosować wewnątrz i na zewnątrz. RASANT przenika nawet do kilku warstw; konsystencja żelu daje przyczepność do powierzchni pionowych. Środek nie niszczy szkła, metali, eloksalu itp. Przydatność preparatu sprawdzić przez wykonanie próby.

Sposób użycia:

Przed rozpoczęciem pracy osłonić przyległe elementy wrażliwe na działanie rozpuszczalników. RASANT nałożyć nylonowym pędzlem lub szczotką i pozostawić na pewien czas, sprawdzając stopień rozpuszczenia farb. Z gładkich powierzchni rozmiękła farbę można zdejmować szpachelką a resztki usuwać wodą i szczotką. Na podłożach porowatych pracować myjnią ciśnieniową (temp. poniżej 70ºC).

Pracować z dołu do góry utrzymywać powierzchnie poniżej w stanie wilgotnym. Z uwagi na szybkie parowanie unikać nasłonecznienia i wiatru. Zaleca się pracę małymi odcinkami. Spłukane resztki farb oddzielić od ścieku za pomocą sita lub tkaniny; stwardniałe farby traktować jak gruz budowlany. Preparatu lub jego resztek nie wylewać do gruntu, wód ani do kanalizacji deszczowej. Przestrzegać lokalnych reguł dot. ścieków! Środek jest biodegradalny i w rozcieńczeniu powstającym przy normalnym użyciu może być odprowadzany do kanalizacji.