Silne preparaty chemiczne a bezpieczeństwo użytkowania

Praktycznie każdy z oferowanych przez naszą firmę produktów jest szkodliwy dla człowieka. Zagrożenia wynikają z zawartości kwasów, alkaliów, rozpuszczalników i wielu innych, dlatego przed każdym użyciem warto zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Na szczególną uwagę zasługują sekcje 2, 3, 4, 6, 8 i 11, informujące o zwrotach H i P, składnikach, środkach pierwszej pomocy, środkach ochrony indywidualnej i wielu innych.

Polskich przedsiębiorców cechuje wysoki poziom świadomości w kwestii zagrożeń związanych ze stosowaniem silnych środków chemicznych, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom firma „COVERAX” wprowadziła do swojej oferty środki ochrony osobistej takie jak rękawice, przyłbice, maski przeciwgazowe oraz kombinezony. W taki sposób nasi klienci w jednym miejscu mogą zaopatrzyć się zarówno w rewelacyjne produkty chemiczne, jak i sprzęt zapewniający ich bezpieczne użytkowanie.

Rękawice ochronne

Rękawice stanowią najważniejszy element indywidualnego wyposażenia, ponieważ chronią dłonie, które są przecież najbardziej podstawowym narzędziem człowieka. Niestety ich wysoka funkcjonalność wiąże się z ryzykiem uszkodzenia w trakcie wypadku. Przelewanie, przenoszenie, mieszanie, maczanie pędzla lub wałka – podczas wykonywania tych czynności to praktycznie nieunikniony kontakt dłoni z preparatem. Z racji na tak wysokie narażenie, dobierając odpowiednie rękawice należy przypilnować, aby były wykonane z odpowiedniego materiału.

Nie wolno jednak zignorować czynnika ludzkiego. Jeśli noszenie rękawic będzie zbyt uciążliwe, w czasie długotrwałej pracy nawet najbardziej rozsądni użytkownicy pokuszą się o ich ściągnięcie, wystawiając się tym samym na niebezpieczeństwo. Właśnie dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego modelu. Główny problem stanowi fakt, że podwyższenie stopnia ochrony często wiąże się ze zwiększeniem grubości warstwy zabezpieczającej lub zmianą materiału na solidniejszy, co wpływa na zmniejszenie komfortu. Właśnie dlatego dobre rękawice powinny zapewniać adekwatne zabezpieczenie, jednocześnie będąc na tyle wygodne, aby umożliwiać długotrwałą pracę.

W swojej wieloletniej praktyce, pracownicy produkcyjni firmy „COVERAX” wypróbowali liczne modele i od kilku lat trwają przy wyborze rękawic nitrylowych DRAGON RNIT-VEX™. Doradzając ten model klientom kierujemy się przekonaniem, że rękawice odpowiednie dla nas z pewnością sprawdzą się również w przypadku naszych klientów, mających kontakt z kilkukrotnie niższymi stężeniami substancji niebezpiecznych.

Ochrona oczu i twarzy

W przypadku gruntów, impregnatów i systemów antygraffiti, zagrożenie kontaktem z niebezpiecznymi substancjami kończy się po aplikacji. Jednak zmywacze graffiti lub środki czyszczące, takie jak MUROLIN 3, MUROLIN 2, WENDRO i wiele innych, stosowanych w metodach fizykochemicznych, czyli takich, które wymagają użycia myjki ciśnieniowej nadal stanowi zagrożenie.

Strumień wody pod ciśnieniem jest konieczny w celu odbicia zabrudzenia od materiału, jednak stwarza duże ryzyko dostania się preparatów na skórę twarzy, do oczu lub układu pokarmowego. Właśnie dlatego należy zaopatrzyć się w środki ochrony indywidualnej, które zapewnią bezpieczną barierę między szkodliwymi substancjami chemicznymi a twarzą pracownika. Z tego powodu osłona twarzy stanowi drugi najważniejszy element ochrony osobistej podczas stosowania silnych preparatów chemicznych. W tym celu najwygodniej jest stosować przyłbice ochronne, których popularność i dostępność znacznie zwiększyła się od czasu nastania pandemii COVID-19.

Odzież ochronna

Skóra stanowi najważniejszą barierę organizmu. Niestety w kontakcie z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi może dojść do jej uszkodzeń. Niebezpieczne substancje chemiczne mogą powodować powstanie wysypki, trądziku, podrażnień, poparzeń a nawet wylewów podskórnych, owrzodzeni oraz innych uszkodzeń. Właśnie dlatego, w pracy ze szkodliwymi środkami chemicznymi, tak istotną rolę odgrywa odzież zabezpieczająca.

Podobnie jak w przypadku rękawic, odpowiednia odzież ochronna została wybrana z pomocą pracowników produkcyjnych firmy „COVERAX”. Stroje ochronne marki DuPont z linii Tyvek® zapewniają adekwatne zabezpieczenie, są trwałe i wygodne. Stosowane są w sytuacjach występowania zagrożenia zachlapaniem, lecz w okolicznościach narażenia na kontakt ze stężonymi chemikaliami pod ciśnieniem lepiej stosować odzież ochronną z linii Tychem®.

Z naszej wieloletniej praktyki wiemy, że tak radykalne zagrożenia dotyczą wyłącznie personelu pracującego z dużymi ilościami silnie stężonych surowców. Potrzebom klientów pracujących na elewacjach będą w stanie sprostać produkty z linii Tyvek®.

Ochrona dróg oddechowych

Preparaty zawierające rozpuszczalniki organiczne lub higroskopijne kwasy mogą stanowić duże zagrożenie dla użytkowników. W większości przypadków prace renowacyjne z użyciem produktów firmy „COVERAX” prowadzone są na elewacjach i co za tym idzie w warunkach doskonałej wentylacji. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, jak np. oczyszczenie cegły z zabrudzeń cementowo-wapiennych we wnętrzu lokalu, gdzie zapewnienie odpowiedniej wentylacji jest trudne. Konieczne wtedy jest zapewnienie ochrony dróg oddechowych w postaci półmaski przeciwgazowej z pochłaniaczami typu co najmniej P, AX, B oraz E. Stosowanie środków ochrony dróg oddechowych pozwala zabezpieczyć się przed dostawaniem się szkodliwych substancji do układu oddechowego.

Podsumowanie

Idąc najprostszym tokiem rozumowania, każdy pracownik powinien być zabezpieczony „po zęby”, lecz ze względów ergonomicznych i finansowych może to być trudne do zrealizowania. Przy wyborze konkretnych środków ochrony indywidualnej należy wziąć pod uwagę również komfort pracy i wybrać środki ochronne, które będą pozwalały na sprawne wykonywanie powierzonych zadań. Aby mogli Państwo w pełni bezpiecznie korzystać z naszych produktów, zachęcamy do poruszenia niniejszej tematyki podczas rozmowy z konsultantem i zaopatrzenia się w odpowiedni dobrane środki ochrony indywidualnej.