Kleje do billboardów Produkty uzupełniające

Burgozid MER

Opakowania: 1 kg, 5 kg, 10kg, 20kg

BURGOZID MER jest technicznym środkiem konserwującym z mocnymi właściwościami grzybobójczymi do emulsji woskowej i środków klejących. Preparat zawiera wyraźne spektrum środków działających antybakteryjnie, a w szczególności działa przeciw drożdżom i grzybom pleśniowym.

DANE CHEMICZNE i FIZYCZNE

Substancja: HYDROXYETHYLTRIAZIN i MERCAPTOPYRIDINDERIVAT
Rejestr: Szwajcarski wykaz środków trujących BAG T nr 611484, GK 3
Wygląd: przejrzysty , bezbarwny do lekko żółtawej cieczy
Zapach: specyficzno-produkcyjny aminowy
Gęstość przy 20 C: 1,06 – 1.12 g/ml
Rozpuszczalność w wodzie: w pełni dający się wymieszać
Trwałość: pH – obszar od 5 - 13

Skład:

Dyspersje: 0,30 – 0,60 %
Emulsja woskowa: 0,50 - 0,60 %
Rozpuszczalniki wodne: 0,20 – 0,80 %

OZNAKOWANIE

Przygotowanie BURGOZID MER w związku z proponowaną koncentracją wkładów i w związku z tym otrzymanymi materiałami nie wymaga oznakowania.

WSKAZÓWKI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM PREPARATU

BURGOZID MER daje się rozcieńczyć w każdym stosunku wody.
Należy unikać mieszania z silnymi kwasami, aldehydami (alkohol pozbawiony cząstek wodoru ) oraz aminami.
Niedopuszczalne jest mieszanie preparatu z formaldehydami (metanol). Rozpuszczalne związki, ciężko metaliczne sole mogą spowodować zabarwienia. W związku z wielostronnymi możliwościami stosowania środka oraz różnego sposobu przygotowania preparatu przy wytwarzaniu nowych produktów zasadne jest prowadzenie odpowiednich doświadczeń.

ŚRODKI OSTROŚNOŚCI

Należy zachować środki ostrożności, a w szczególności używać rękawic ochronnych z PCV lub kauczuku nitrilowego i okularów ochronnych. Stosować ogólne przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia człowieka.

SKŁADOWANIE

W zamkniętych pojemnikach i temperaturze otoczenia od 10 C do 20 C preparat może być przechowywany w okresie 12 miesięcy od daty produkcji.

Należy chronić preparat przed upałem oraz bezpośredniego działania słońca.