Dlaczego graffiti jest problematyczne?

Graffiti pojawia się na ścianach wielu budynków wszystkich miast, miasteczek, czy wsi. Często umieszczane jest na obiektach użyteczności publicznej oraz na budynkach prywatnych. Co zrozumiałe, właściciele tych nieruchomości nie życzą sobie, by osoby niepowołane przemalowywały ściany należących do nich nieruchomości. Z tego względu powstała potrzeba zabezpieczania się przed tego typu aktami wandalizmu.

Chociaż mogłoby się wydawać inaczej, niechciane malunki na ścianach nie stanowią problemu powierzchownego. Zabrudzenie bardzo często wnika w głąb materiału, przez co staje się dużo trudniejsze do usunięcia. Z tego względu walka z graffiti, które pojawia się na naszych ścianach jest taka trudna.

Problem związany ze zjawiskiem graffiti nie wynika z trudności w rozpuszczeniu samego zabrudzenia. Z łatwością dokonają tego produkty takie jak HP 010, HP 020, HP 020 G i WENDRO. Istotą problemu jest porowatość powierzchni i jej skłonność do chłonięcia zabrudzeń.

Warto zwrócić szczególną uwagę na powierzchnie:

Jaka jest istota zabezpieczenia przeciw graffiti?

Zabezpieczenie przeciw graffiti można najprościej opisać jako sposób ograniczenia chłonności chronionej powierzchni. Ograniczenie chłonności ma znaczenie w samym momencie pojawiania się zabrudzenia, bądź podczas jego rozpuszczania. Jest to bardzo ważne, ponieważ obu przypadkach istnieje ryzyko penetracji materiału i uniemożliwienie usunięcia pozostałości. Poniższa grafika przedstawia schemat ideowy działania systemu:
 


 

Jak widać, niesione w medium (rozpuszczalnika w farbie bądź zmywacza) cząstki zabrudzeń nie penetrują w głąb materiału – dzięki temu możliwe jest usunięcie malowidła, bez uszkadzania powierzchni i każdorazowego odmalowywania ściany.

Wybór odpowiedniego systemu

Jest to bardzo obszerny temat, ponieważ istnieje wiele czynników, które stanowią kryteria wyboru. Nie każdy system antygraffiti zadziała na każdej powierzchni: przykładowo, jeśli naszym celem zabezpieczenie antygraffiti piaskowca, który charakteryzuje się wysoką chłonnością, głęboko penetrujący impregnat oleofobowy mógłby nie zapewnić wystarczającej skuteczności.

Z drugiej strony w sytuacji, gdy chcemy wykonać zabezpieczenie za pomocą impregnatu oleofobowego na powierzchni bardziej zwartej np. betonie bądź granicie, niezbędny optymalny poziom penetracji.

Jeśli chcemy zdecydować się na zabezpieczenie powierzchni za pomocą powłoki, konieczne jest rozważenie rodzaju powierzchni pod kątem dyfuzji pary wodnej.

Z tego względu zawsze należy brać pod uwagę właściwości materiału, na którym znalazł się niechciany malunek.

Dlatego zgodnie z polityką naszej firmy, każda sprzedaż jest powiązana z konsultacją technologiczną. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i w razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do zadawania pytań. Nasi pracownicy zawsze bardzo chętnie dzielą się swoją fachową wiedzą, pomagając dobrać odpowiedni środek, który sprawdzi się podczas czyszczenia i zabezpieczania danej powierzchni.